Terug
Inkoophandboek Bedrijf

8 vragen over het verlenen van eerste hulp in het bedrijf

Opmerking: de volgende aanvullende informatie over het onderwerp EHBO is gebaseerd op de Duitse wet- en regelgeving. Neem de nationaal geldende voorschriften en bepalingen in acht. Meer informatie kunt u opvragen bij de voor u bevoegde instanties.

Ondanks alle inspanningen om ongevallen te voorkomen, zit een ongeluk in een klein hoekje: een werknemer is tijdens het werk gewond geraakt en heeft eerste hulp nodig. Wat wordt er precies bedoeld met de term ’eerste hulp’? Aan welke randvoorwaarden moet een bedrijf voldoen om eerste hulp te kunnen verlenen?


In dit artikel laten we u zien waar u op moet letten als het gaat om eerste hulp, welke wettelijke eisen er zijn en welke producten u nodig heeft voor het verlenen van eerste hulp in uw bedrijf.

Wegwijzer eerste hulp wt$

Welke wettelijke bepalingen gelden er?

De ongevallenpreventieverordening BGV A1 ’Basisprincipes preventie’ bevat de eisen die aan het eerste-hulpmateriaal en de eerste-hulpapparatuur in het bedrijf worden gesteld. Uitleg en details van deze ongevallenpreventieverordening zijn te vinden in de richtlijn BGR A1 ’Basisprincipes preventie’.


De werkgever moet er, volgens § 2 BGV A1, in principe voor zorgen dat de nodige maatregelen worden getroffen om arbeidsongevallen te voorkomen en om doeltreffend eerste hulp te verlenen. Volgens § 24 BGV A1 valt de organisatie van de eerste hulp in een bedrijf onder de verantwoordelijkheid van de ondernemer. Hij moet de voorwaarden scheppen voor het verlenen van eerste hulp bij ongelukken.

Wat betekent dit precies voor u als werkgever? Om de eerste hulp in uw bedrijf te organiseren, heeft u eerste-hulpmateriaal, reddingstransportmiddelen, EHBO-kamers en, indien nodig, reddingsapparatuur nodig. Daarnaast moeten medewerkers zoals EHBO'ers of bedrijfshulpverleners met kennis van zaken worden opgeleid om eerste hulp te kunnen verlenen. In de volgende paragrafen komt u meer te weten over deze onderwerpen.

Wat is belangrijk als het gaat om eerste-hulpmateriaal?

Wegwijzer eerste hulp ler

Tot het eerste-hulpmateriaal behoren verbanddozen, verbandkasten en EHBO-koffers. Welke van deze drie varianten voor uw bedrijf geschikt is, hangt af van de bedrijfsomstandigheden. U kunt een verbanddoos snel in een kast opbergen, maar een verbandkast moet permanent aan de muur worden bevestigd. Een EHBO-koffer combineert beide: dankzij de draaggreep kunt u hem gemakkelijk meenemen en met het bevestigingsmateriaal kan hij aan de muur worden bevestigd.

Het eerste-hulpmateriaal moet altijd binnen handbereik zijn en in voldoende hoeveelheden beschikbaar. Daarnaast moet het beschermd worden tegen schadelijke invloeden van buitenaf. Het materiaal moet regelmatig op voltalligheid en actualiteit worden gecontroleerd.

Volgens § 24, lid 6 van BGV A1 moet elke hulpverlening in een logboek worden gedocumenteerd en gedurende vijf jaar toegankelijk worden gehouden. Deze documentatie vormt een belangrijke basis voor het plannen en organiseren van eerste hulp. Naar aanleiding van ongevallen die zich hebben voorgedaan en de daaruit voortvloeiende verwondingen kunnen na analyse veiligheidsmaatregelen worden getroffen. In geval van een arbeidsongeval dient het logboek als bewijs voor het indienen van schadeclaims bij de verzekeringsmaatschappij.

Hoeveel eerste-hulpmateriaal is er nodig?

Wat er in welke hoeveelheid in een verbanddoos, verbandkast of EHBO-koffer moet zitten, wordt bepaald door verschillende DIN-normen. Volgens DIN 13157 moet een kleine verbanddoos 65 onderdelen bevatten, waaronder diverse verbanden, kompressen, mitella's, een schaar, pleisters, wegwerphandschoenen en een reddingsdeken. De grote verbanddoos volgens DIN 13169 bevat 127 onderdelen. Belangrijk om te weten: de twee verbanddozen verschillen niet in het soort materiaal, maar in de hoeveelheid.

Afhankelijk van de bedrijfsgrootte en de bestaande bedrijfsrisico's is een verschillend aantal verbanddozen nodig:

Kantoren en handelsondernemingen

1 tot 50 werknemers: 1 kleine verbanddoos

51 tot 300 werknemers: 1 grote verbanddoos

per 300 bijkomende werknemers: 1 extra grote verbanddoos

Productie- en verwerkingsbedrijven

1 tot 20 werknemers: 1 kleine verbanddoos

21 tot 100 werknemers: 1 grote verbanddoos

per 100 bijkomende werknemers: 1 extra grote verbanddoos

Bouwplaatsen

1 tot 10 werknemers: 1 kleine verbanddoos

11 tot 50 werknemers: 1 grote verbanddoos

per 50 bijkomende werknemers: 1 extra grote verbanddoos

De grote verbanddoos DIN 13169 kan ook worden vervangen door twee kleine verbanddozen DIN 13157.

Zijn er regels voor de houdbaarheid van het eerste-hulpmateriaal?

Voor de inhoud van verbanddozen, verbandkasten of EHBO-koffers geldt een verschillende houdbaarheid. Steriel verpakte materialen (bijv. kompressen of verband) hebben een houdbaarheidsdatum. Afhankelijk van de fabrikant kan deze tot 20 jaar bedragen. Volgens de wet op de medische hulpmiddelen mag het verbandmateriaal na de vervaldatum niet meer worden gebruikt. De achtergrond van deze strenge regelgeving vormt het feit dat bijvoorbeeld zwachtels niet langer steriel zijn of dat pleisters hun kleefkracht verliezen. Niet-steriele materialen (bijv. mitella's of reddingsdekens) hebben geen houdbaarheidsdatum en hoeven na gebruik alleen te worden aangevuld.

Wegwijzer eerste hulp wt$

Hoe zit het met de eerste hulp voor speciale beroepsgroepen?

Het risico op ongevallen verschilt per beroepsgroep. Op kantoor kan het snel gebeuren dat iemand zich met een schaar of een stanleymes verwondt en een pleister nodig heeft. In de industrie daarentegen, waar zwaar materieel wordt gebruikt, zijn de verwondingen vaak ernstiger: kneuzingen, diepe snijwonden of brandwonden komen ondanks de hoge veiligheidsnormen steeds weer voor.

Om deze verschillende verwondingen te kunnen behandelen, werd voor de beroepsgroepen machinebouw, metaalbewerking, administratie en werkplaats een speciale EHBO-koffer ontwikkeld. Deze bevat de basisuitrusting volgens DIN 13157, een voor bepaalde beroepsgroepen bestemde aanvulling, zoals een oog-noodspoeling, een beademingsmasker, koelspray of replantaatsets. Op aanvraag kunnen wij u ook EHBO-koffers voor andere beroepsgroepen aanbieden. Neem gewoon contact op met ons.

Waarop moet worden gelet bij het vervoer van een gewonde?

Volgens § 24 lid 3 BGV A1 moet de gewonde na een ongeval in het bedrijf op een competente en zorgzame manier naar verdere medische zorg worden gebracht. Dit gebeurt met zogenaamde reddingstransportmiddelen. Daartoe behoort ook de klassieke brancard. In bedrijfsgebouwen waar grote afstanden overbrugd moeten worden, moeten op verschillende goed bereikbare plaatsen binnen afdelingen brancards beschikbaar zijn.

De situatie is anders bij beroepen waar onder bijzondere omstandigheden wordt gewerkt, bijvoorbeeld in de mijnbouw of bij reddingsdiensten op grote hoogte. Een conventionele brancard kan hier niet worden gebruikt vanwege de ruimtelijke omstandigheden. Aanbevolen wordt om schepbrancards, bakbrancards, of andere transportmiddelen te gebruiken.

Moet elk bedrijf beschikken over een EHBO-kamer?

Afhankelijk van de grootte of de risico's in het bedrijf moet een EHBO-kamer volgens § 25, lid 4 BGV A1 worden ingericht. Een dergelijke eerste-hulpruimte moet in de eerste plaats de effectiviteit van de eerste hulp bevorderen door de gewonde en zijn helpers te beschermen tegen storende invloeden. Volgens de werkplaatsverordening, de richtlijnen die gelden voor de werkplek (ASR) en de eisen van de wet op de bescherming van het moederschap moeten er in de EHBO-kamer geschikte stretchers worden geplaatst.

Overigens: eerste-hulpvoorzieningen moeten gemarkeerd zijn, zodat ze in geval van nood snel gevonden kunnen worden. Waar deze markering aan moet voldoen, kunt u lezen in ons inkoophandboek Bepaling van afstanden.

Zijn er nog andere gebruiksvoorwerpen nodig voor het verlenen van eerste hulp?

Bij sommige ongelukken, zoals een brand of verbranding door bijtende stoffen als loog, zijn extra reddingsmiddelen nodig. Voorbeelden hiervan zijn lichaamsdouches, oogspoelflessen, springzeilen of snijapparatuur. Brandblusapparaten vallen ook in deze categorie.

In ons inkoophandboek Oogspoelflessen kunt u meer te weten komen over het juiste gebruik van deze spoelflessen in het kader van de verlening van eerste hulp.

Onze topcategorieën uit dit handboek