Terug
Inkoophandboek Milieu

Informatie over laboratorium-zuurkasten

Zuurkasten zijn in vele laboratoria de belangrijkste onderdelen van de inrichting. Ze moeten zo opgebouwd zijn dat er geen concentraties van schadelijke stoffen vanuit de zuurkast in de ruimte terechtkomen, maar efficiënt worden afgezogen. Zuurkasten zijn in vele uitvoeringen en varianten leverbaar, afhankelijk van het gebruik, het werkproces en in overeenstemming met het luchttechnische concept van het laboratorium. Alle typen zuurkasten zijn getest in ons eigen luchttechnische meettraject en voldoen aan EN 14175. Ze bestaan uit een bovendeel met stootwanden, statiefhouders, verlichting, een tafelframe met keramisch tafelblad incl. spoelbak en onderbouwkasten met vleugeldeuren.

Optioneel kunnen tafelzuurkasten worden uitgerust met een bovenbeglazing van het frontpaneel, zodat u bij een hoge proefopstelling beter zicht heeft op de proef. Bovendien kunt u kiezen uit voorzieningen voor media-aanvoer en veiligheidsstopcontacten. Naast de vermelde zuurkasten zijn er nog vele andere typen zuurkasten zoals zuurkasten met verlaagd werkblad, toevoerlucht, steunstraal of filter en rookkasten, radio-isotoopkasten, enz.

Informatie over laboratorium-zuurkasten ha&

Eisen aan laboratorium-zuurkasten

Zuurkasten moeten zo geconstrueerd zijn dat

  • er door hun constructie en luchtgeleiding tijdens het bedrijf geen gassen, dampen of stoffen in gevaarlijke concentraties of hoeveelheden uit de zuurkast in het laboratorium terecht kunnen komen
  • zich geen explosiegevaarlijke atmosfeer in de zuurkast kan vormen
  • laboratoriumpersoneel door de gesloten schuifvenster beschermd is tegen spetterende gevaarlijke stoffen of rondvliegende glasscherven.

Zuurkasten worden gebouwd volgens EN 14175. Deze norm bestaat uit de volgende delen:

  • Deel 1: woordenlijst
  • Deel 2: eisen voor veiligheid en juiste werking
  • Deel 3: beproevingsmethoden voor typekeur
  • Deel 4: beproevingsmethoden op locatie
  • Deel 5: aanbevelingen voor installatie en onderhoud
  • Deel 6: zuurkasten met variabel luchtvolume

Veel gestelde vragen over EN 14175:

Gedetailleerde afbeeldingen van onze laboratorium-zuurkasten:

Informatie over laboratorium-zuurkasten ha&

Binnenaanzicht zuurkast

Informatie over laboratorium-zuurkasten ha&

Detail zuurkast

Informatie over laboratorium-zuurkasten ha&

Detail zuurkast

Onze topcategorieën uit dit handboek