Inkoop

Weet wat je in je winkelwagen legt

Verantwoord inkopen en verzenden.

Met Eurokraft Active Green tillen wij het duurzaam ondernemen naar een hoger niveau: alle producten van ons topmerk worden energiezuinig ontwikkeld dankzij een efficiënt productieproces. Voor elk artikel maken wij een ecobalans op die door het TÜV Rheinland elk jaar bevestigd wordt. Met behulp van zulke zichtbaar gemaakte feiten letten wij er consequent op dat we de milieubelasting en het verbruik van energie en grondstoffen in de levenscyclus van het product tot een minimum verlagen. Daarnaast compenseren we onze CO2-uitstoot door het windmolenpark Yuntdag in West-Turkije te ondersteunen. Dat is de volgende stap naar meer moraal in de winkelwagen. KAISER+KRAFT BE heeft als doelstelling het aantal groene producten in het volledige assortiment regelmatig te verhogen.

Wij vinden het belangrijk dat we onze verwachtingen op gebied van duurzaamheid stelselmatig verhogen bij onze leveranciers zodat we ook onze inkoopstrategie kunnen beïnvloeden met onze duurzame filosofie die de TAKKT-group uitstraalt. De Evaluatieprocedure EcoVadis heeft dit als de belangrijkste doelstelling: leveranciers worden regelmatig ingedeeld volgens relevante aspecten van milieubewust en verantwoord handelen en daarbij worden verbeteringspunten geïdentificeerd. Wij bouwen op een transparante samenwerking vol vertrouwen waarbij hoge kwaliteit, betrouwbaarheid en rendabiliteit centraal staan. Wij willen het aandeel sterke leveranciers op basis van onze gedragscode verder uitbreiden en de voor ons beste leveranciers selecteren. Op die manier kunnen wij onze klanten garanderen dat ecologische, sociale en economische aspecten in overeenstemming worden gebracht. De keuze voor het EcoVadis-model toont onze vastberadenheid en bereidwilligheid om dit onderwerp te benaderen en een voorbeeld te zijn voor de duurzame ontwikkeling.