Waarschuwingsborden

Gebruik waarschuwingsborden om de aandacht van uw medewerkers te vestigen op mogelijke gevaren in bepaalde gebieden. Belangrijk: het zwarte lettertype op een gele achtergrond, dat internationaal geldig is. Op deze manier kunt u uw bedrijf optimaal beveiligen en ongevallen op het werk voorkomen.

Producttype
Soort bord
Materiaal
Relevant
Aantal artikelen: 40

Waarschuwingsborden: Herkennen van gevaar, veilig handelenZelfs de meest ervaren medewerkers kunnen niet alle bronnen van gevaar op een bedrijfsterrein kennen. Zelfs ongevraagde bezoekers moeten weten wat ze kunnen verwachten op hun weg door het bedrijf. Deze informatie bevat waarschuwingsborden die duidelijk een gevaar aangeven en een veilige actie aanmoedigen.Ontdek hier wat u allemaal moet doen om uw onderneming zo veilig mogelijk te maken.

Wat zijn de regels voor waarschuwingsborden?Waarschuwingsborden als subcategorie van veiligheidsborden zijn onlangs herzien en gestandaardiseerd. Vooral de algemeen en internationaal begrijpelijke symboliek en kleurstelling is geactualiseerd. Volgens DIN EN ISO 7010 moeten waarschuwingsborden driehoekig zijn en zwarte opschriften op de achtergrondkleur geel (RAL 1003) hebben.Als kompas voor de installatie en distributie van de borden in het bedrijf kunt u onder andere gebruiken:


  • Technisch voorschrift voor werkplekken ASR A1.3 ’Veiligheids- en gezondheidsmarkering’

  • DGUV-informatie 211-041 ’Veiligheids- en gezondheidsmarkering’


Zo speelt het bijvoorbeeld een rol dat u de nodige herkenningsafstanden voor verschillende tekens (afmetingen) in acht neemt.Op welke gevaren vestigen de waarschuwingsborden de aandacht?De gele driehoeken zijn bedoeld om mensen te waarschuwen voor mogelijke gezondheids- en veiligheidsrisico's in een bepaald gebied. Dit gaat hand in hand met het feit dat de borden op zich geen expliciet verbod of instructie voor actie bevatten, maar een bepaald gedrag aanmoedigen.Dit geldt bijvoorbeeld voor seizoensgebonden gevaren door lawines op daken of zelfs onvoorspelbare stieren op een weiland. Waarschuwingen voor het gevaar van beknelling aan machines of de aanwezigheid van hoogspanningsstroom of optische straling komen vaker voor.Waarmee moeten waarschuwingsborden worden gecombineerd?De veiligheidssignalering in het bedrijf volgt een duidelijke richtlijn: Er mag geen twijfel bestaan over wat er op een bepaald gebied moet gebeuren of weggelaten moet worden. Daarom worden waarschuwingsborden vaak gecombineerd met passende gebods- of verbodsborden.Voor waarschuwingsborden voor vallende of zwevende lasten is een verplicht bordje voor het gebruik van hoofdbescherming aan te bevelen. In het geval van zeer gevaarlijke gebieden zijn overeenkomstige verbodsbepalingen vereist om een bepaald gebied te betreden. U moet er echter voor zorgen dat elk teken de instructies voor actie concretiseert en daarom onmisbaar is. Redundante of zelfs tegenstrijdige signalen verminderen de zeggingskracht en zorgen ervoor dat de oorspronkelijk voor de hand liggende waarschuwing wordt weggevaagd of verkeerd wordt begrepen.Deze producten kunnen ook interessant voor u zijn:Verwijzingssystemen | Kantbeschermhoeken | Vloermarkeringen | Kettingstandaards | Persoonsbegeleidingssysteem | Afzetkettingen | EUROKRAFT opvangbakken | EUROKRAFT opslagcontainers