+32 800 12 899 
Particulieren Zakelijke klanten
  Pagina afdrukken Pagina als pdf openen
Aanwijzingen met betrekking tot privacybescherming van KAISER+KRAFT NV

KAISER+KRAFT dankt u voor uw bezoek aan onze website en uw interesse in ons bedrijf, onze producten en diensten. Uw vertrouwen en daarmee de bescherming van uw persoonlijke gegevens tijdens de behandeling van uw order is een grote zorg voor ons. We willen graag dat u zich veilig voelt bij een bezoek aan onze webpagina's en het gebruik van onze diensten. Daarom is het belangrijk voor ons om u uitgebreide informatie te verstrekken over hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan.

 

Overzicht

 

Op de volgende pagina's kunt u in detail lezen, hoe wij uw persoonsgegevens verwerken als u gebruikmaakt van onze aanbiedingen:

 

Het gebruik van onze webpagina's

Webshop

Gedrukte reclame

E-mailreclame

Betalingssystemen

 

Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

 

Met persoonsgegevens bedoelen wij alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om naam, adres of andere contactgegevens. Op deze pagina's willen wij u informeren over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken als u gebruik heeft gemaakt van onze aanbiedingen. Als op deze pagina's sprake is van gegevens, worden altijd persoonsgegevens bedoeld.

Bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens voldoen wij aan de bepalingen van de relevante Duitse wetgeving, in het bijzonder de

  • Duitse Wet Bescherming Persoonsgegevens (BDSG), de
  • Duitse Telemediawet (TMG)

 

en andere Europese voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens in het bijzonder de

 

  • verordening gegevensbescherming, de
  • richtlijn inzake elektronische handel (2000/31/EG), de
  • richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van gegevens, en de
  • E-privacyrichtlijn (2002/58/EG).

 

Veiligheid:

 

Wees u ervan bewust, dat de informatie en gegevens die via het internet worden verzonden altijd een veiligheidsrisico inhouden. Om uw persoonlijke gegevens te beschermen, hebben wij technische en organisatorische maatregelen getroffen. Deze maatregelen beschermen uw gegevens tegen ongeoorloofde verwerking, tegen verlies, ongeautoriseerde wijzigingen en onbevoegde toegang.

 

Let op:

 

U hebt het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, het recht om deze te corrigeren, te blokkeren of te verwijderen ("het recht op het vergeten worden") en het recht om de overdracht en verwerking van deze gegevens te beperken. In verband met de correctie of verwijdering van persoonsgegevens of de beperking van de verwerking, houden wij rekening met de verplichting tot openbaarmaking.

 

U kunt op ieder gewenst moment bezwaar maken tegen het gebruik, de verwerking en overdracht van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden door het sturen van een algemene mededeling per post naar het onderstaande adres, of per e-mail aan service@kaiserkraft.be. Dit geldt echter niet voor de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van uw bestelling. U kunt de verleende toestemming ook op elk gewenst moment herroepen.

 

Na ontvangst van uw bezwaar of herroeping, zullen we de desbetreffende relevante gegevens niet meer gebruiken voor andere doeleinden dan voor de verwerking van uw contractuele verplichtingen, als het gaat om bestellingen, het gebruik, de verwerking en informatieoverdracht. Dit kan ertoe leiden dat we bepaalde diensten waarvoor we uw persoonsgegevens nodig hebben niet meer kunnen aanbieden. U ontvangt niet langer reclamemateriaal waaronder onze catalogi. Natuurlijk kunt u ook slechts bezwaar maken tegen het verzenden van bepaalde reclamemiddelen.

 

Onze klantenservice staat tot uw beschikking.

 

KAISER+KRAFT NV

Jan Emiel Mommaertslaan 20b Bus 2
1831 Diegem

 

Telefoon: +32 0 2 720 61 97

maandag tot donderdag van 7.45 tot 18.00 (vrijdag tot 17.00) uur

Fax: +32 0 2 720 00 16

E-mail: service@kaiserkraft.be

 

Als u via e-mail met ons contact wilt opnemen, willen wij u erop attenderen dat de vertrouwelijkheid van de gestuurde informatie niet gegarandeerd is. De inhoud van e-mails kan door derden worden ingezien. Wij raden u daarom aan om vertrouwelijke informatie uitsluitend per post naar ons te versturen.

 

Wijzigingen

 

KAISER+KRAFT behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze privacyverklaring te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Zodra we deze privacyverklaring hebben veranderd, zullen wij u deze pagina's voorzien van de nieuwste versie. De nieuwe richtlijnen zijn pas van kracht nadat een overeenkomstige kennisgeving, onderworpen aan een termijn van dertig dagen, in acht is genomen.

 

Integratie van de Trusted Shops Trustbadge


Om ons Trusted Shops-keurmerk, de eventueel verzamelde beoordelingen en het productaanbod van Trusted Shops na een bestelling te kunnen tonen, is op deze webpagina de Trusted Shops Trustbadge geïntegreerd.
Na afweging van onze verschillende belangen, beschermt dit de legitieme heersende belangen voor optimale marketing van ons aanbod. De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een product van TRUSTED SHOPS GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen, Duitsland. Wanneer een Trustbadge wordt opgevraagd slaat de webserver automatisch een zogenaamde server-logfile op waarin uw verzoek met bijvoorbeeld uw IP-adres, de datum en tijd van het verzoek, de verzonden hoeveelheid gegevens en de naam van uw internetprovider (toegangsgegevens) wordt gedocumenteerd. Deze toegangsgegevens worden niet verwerkt en uiterlijk 7 dagen na uw laatste bezoek aan de pagina automatisch overschreven. Andere persoonsgerelateerde gegevens worden uitsluitend aan Trusted Shops doorgegeven wanneer u na het plaatsen van een bestelling ervoor kiest om de Trusted Shops-producten te gebruiken of al bent aangemeld voor het gebruik daarvan. In dat geval geldt de tussen u en Trusted Shops contractuele overeenkomst.

Producten vergelijken