+32 800 12 899 
  Pagina afdrukken Pagina als pdf openen
Bij ons zijn uw gegevens gegarandeerd veilig!

Dit is een verklaring m.b.t. gegevensbescherming van KAISER+KRAFT NV. Gebruikers kunnen hier informatie vinden over de gegevens die KAISER+KRAFT van klanten verzamelt en over de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt. 

Wij weten dat de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens voor u van groot belang is. Aangezien de gegevensbescherming bij KAISER+KRAFT ook daarom een belangrijke plaats inneemt, houden wij ons bij de verzameling, verwerking en het gebruik van de gegevens nauwgezet aan de wettelijke bepalingen van de Duitse Wet bescherming persoonsgegevens (BDSG), de Duitse Telemediawet (TMG) en andere Duitse wetten met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. 

De voor de zakelijke afhandeling noodzakelijke gegevens worden opgeslagen en voor de bestelafwikkeling in de vereiste omvang aan met ons samenwerkende dienstverleners doorgegeven. Met het oog op de controle van de kredietwaardigheid overhandigen wij persoonsgegevens aan de firma Deltavista GmbH, Freisinger Landstr. 74, 80939 München. Verder worden adres- en bestelgegevens voor eigen marketingdoeleinden verzameld en verwerkt. 

Op onze website worden geanonimiseerde gebruikersprofielen door middel van een trackingtool voor marketing- en optimalisatiedoeleinden verzameld en opgeslagen. Als trackingtool gebruiken wij op onze website Adobe SiteCatalyst. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zullen wij de trackingtools er niet voor gebruiken om persoonsgegevens over u te verzamelen en deze aan derden en marketingplatforms door te geven of deze uitsluitend statistische gegevens met uw persoonsgegevens (naam, adres, enz.) te combineren. De verzameling en opslag van gegevens in verband met webanalyse kan op elk gewenst moment voor toekomstige handeling geannuleerd worden door het schrijven van een e-mail naar service@kaiserkraft.be of door hier rechtstreeks af te melden bij leverancier Adobe.

 

Gebruik en openbaarmaking van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens die u aan ons ter beschikking stelt,  gebruiken we uitsluitend voor het technische beheer van de website en om aan uw wensen en eisen te voldoen, dat wil in het algemeen zeggen voor de met u gesloten overeenkomst of ter beantwoording van uw aanvraag en voor reclamedoeleinden. Tijdens het inloggen in onze online shop worden de gegevens van het bezoek vastgelegd. Deze betreffen met name de duur van het bezoek, de bekeken en gekochte artikelen evenals de oorsponkelijke en de gebouncede website. Deze gegevens worden samen met de andere reeds bestaande gegevens van de klant opgeslagen en voor de individuele gegevens van een klant over andere producten van KAISER+KRAFT gebruikt (gebruik voor reclamedoeleinden). Deze data worden in het Duitse hoofdkwartier van KAISER+KRAFT uitsluitend voor bedrijven samengevoegd, gegevens over individuele personen of gevoelige persoonsgegevens worden hierbij niet opgenomen. Bij het samenvoegen van de gegevens wordt KAISER+KRAFT ondersteund door een dienstverlener die volgens de Duitse voorschriften inzake gegevensbescherming met betrekking tot de verwerking van ordergegevens verplicht is om zorgvuldig om te gaan met de behandeling en bescherming van de gegevens (zie ook onder " Veiligheid "). Een doorgifte, verkoop of andere overdracht van uw persoonlijke gegevens aan personen buiten de TAKKT Groep of andere derden,  gebeurt niet, tenzij dit noodzakelijk is om de order af te wikkelen of als u er uitdrukkelijk mee heeft ingestemd. 

 

Welke gegevens registreert KAISER+KRAFT NV bij het bezoek van zijn internetpagina's?

Wanneer u onze websites bezoekt, registreren wij eerst alleen de volgende technische informatie: 

» Klikgedrag

» http-protocolelementen

» Zoektermen 

Uw gegevens helpen ons om uw koopervaring bij KAISER+KRAFT NV individueel vorm te geven en continu te verbeteren. Wij gebruiken de afzonderlijke persoonsgegevens voor de afhandeling van de bestellingen, voor de levering van de producten, voor de controle van de kredietwaardigheid, voor de betalingsafwikkeling, om misbruik van onze internetsite te voorkomen en om u over bestellingen, producten en diensten te informeren. 

Bij betaling met creditcard (Visa/MasterCard) worden de ingevoerde betalingsgegevens bij Ingenico BVBA/SPRL (Av de Tervueren / Tervurenlaan, 270, B-1150 Brussel/Bruxelles) geregistreerd, opgeslagen en alleen aan de bij het betalingsproces betrokken bedrijven doorgegeven. Met de betaling per creditcard accepteert u de algemene voorwaarden van de betaalaanbieder. KAISER+KRAFT verzamelt de betalingsgegevens in dit geval niet en slaat ze ook niet op. 

Wij gebruiken het opgegeven telefoonnummer verder voor reclamedoeleinden om u over interessante aanbiedingen van ons bedrijf te informeren en, wanneer de klant ons belt, om de klantgegevens snel te kunnen weergeven. 

Wij hebben overeenkomsten met externe dienstverleners afgesloten, op grond waarvan deze de toegang tot bepaalde pagina's van onze website in verband met reclamecampagnes registreren om rapporten te kunnen samenstellen over paginaoproepen, statistieken en/of ander surfgedrag op onze website. Voor zover door ons toegestaan, gebruiken de dienstverleners hiervoor cookies en/of andere technologieën voor de registratie van paginatoegang om geanonimiseerde statistieken samen te stellen met betrekking tot de bezoekers van onze website. De daarvoor verzamelde gegevens betreffen uitsluitend geanonimiseerde gegevens die alleen het aantal oproepen van bepaalde pagina's van onze website bevatten. 

  

 

Voorwaarden gegevensbescherming nieuwsbrief

Om de verzending van onze nieuwsbrief voor u adequaat en klantgericht te laten plaatsvinden, is het voor ons van groot belang dat wij van u verschillende persoonsgegevens mogen verzamelen en verwerken. 

Met deze gegevens kunnen wij onze e-mailcommunicatie op uw persoonlijke wensen afstemmen. 

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend binnen de TAKKT-ondernemingsgroep voor de verzending van onze nieuwsbrief gebruikt. Wij zullen deze gegevens nooit aan derden doorgeven voor gebruik voor andere doeleinden. 

Veilige gegevensoverdracht – SSL-codering

De KAISER+KRAFT-website werkt met een 128bit-SSL-codering. SSL staat voor 'Secure Socket Layer' en is een coderingsmethode die in het world wide web de hoogste veiligheid garandeert. De gegevens worden door middel van SSL-certificaten tijdens de overdracht tegen niet-geautoriseerde ingrepen of wijzigingen beschermd, zodat derden de gegevens niet kunnen lezen of downloaden. Ieder SSL-certificaat voor een website wordt pas na een controle van de onderneming toegekend. Zoals een identiteitskaart of een rijbewijs, wordt ook een SSL-certificaat door een betrouwbare instantie afgegeven. Zodra klantgegevens worden ingevoerd en verstuurd, wordt de codering geactiveerd. Als symbool voor de codering ziet u in de onderste beeldschermbalk een slot. Alle volgende pagina's worden dan onmiddellijk door SSL beveiligd.

 

Wanneer en waarvoor gebruikt KAISER+KRAFT 'cookies'?

Om uw onlinebestelling optimaal vorm te geven, moeten wij om technische redenen bij het bezoeken van www.kaiserkraft.be een cookie met een nummercode instellen. Daardoor kunnen wij tijdens uw bezoek van www.kaiserkraft.be de ingevulde bestelbon foutloos registreren. Als u het cookie niet accepteert, is deze registratie niet meer mogelijk zodat u de reeds genoteerde artikelen altijd onmiddellijk weer verliest. Daarom is een bestelling zonder het accepteren van dit cookie niet mogelijk. Verder kunt u vanzelfsprekend van alle functies van onze website onbeperkt gebruikmaken. Bovendien gebruiken wij in sommige gevallen ook een cookie om eventueel te registreren via welke reclamepartner de gebruiker bij ons is terechtgekomen. Deze bevat alleen coderingen voor de identificatie van de reclamepartners. Zulke cookies zijn doorgaans 30 dagen lang geldig en dienen voor statistische en afrekeningstechnische doeleinden en daarmee voor de optimalisatie van onze reclamecampagnes op het internet. Persoonsgegevens van welke aard dan ook (naam, adres, e-mailadres, enz.) worden in geen geval in deze cookies opgeslagen. 

  

Wat zijn 'cookies' eigenlijk?

Het gaat om kleine tekstbestanden die bij het bezoeken van een internetpagina naar de computer van de gebruiker worden gekopieerd. Deze kunnen op de vaste schijf met een vastgestelde geldigheidsduur zijn opgeslagen of ook alleen tijdens een zogenaamde internetsessie (session) binnen het werkgeheugen van de computer worden bewaard (zogenaamde sessie-cookie). De laatste worden bij het afsluiten van de browser automatisch weer gewist. 

Een handleiding voor de cookie-instelling in uw browser vindt u hier

 

Aanwijzing: 

U kunt tegen het gebruik, de verwerking en het doorgeven van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden op elk moment bezwaar maken door een vormloze mededeling per post aan het onderstaande adres of d.m.v. een e-mail naar service@kaiserkraft.be. Dit geldt echter niet voor de gegevens die voor de afwikkeling van uw bestelling nodig zijn. Na ontvangst van uw bezwaar zullen wij de betreffende gegevens niet meer voor andere doeleinden dan voor de afwikkeling van uw bestelling gebruiken, verwerken en doorgeven alsmede de verdere verzending van reclamemiddelen inclusief onze catalogi naar u beëindigen. 

  

KAISER+KRAFT NV

Jan Emiel Mommaertslaan 20b Bus 2

1831 Diegem

 

Telefoon: +32 0 2 720 61 97

maandag tot donderdag van 7.45 tot 18.00 (vrijdag tot 17.00) uur

 

Fax: +32 0 2 720 00 16

E-mail: service@kaiserkraft.be

Producten vergelijken