+32 800 12 899 

Omgang met gevaarlijke stoffen – veilig opslaan en aftappen
De omgang met gevaarlijke stoffen is een belangrijk thema dat zeer serieus moet worden genomen. Sinds het van kracht worden van de nieuwe verordening inzake gevaarlijke stoffen moeten steeds meer bedrijven zich bezighouden met dit thema. Naast een kadaster voor gevaarlijke stoffen en de omgang met veiligheidsgegevensbladen zijn vooral het veilige gebruik en de opslag van gevaarlijke stoffen belangrijke thema's binnen bedrijven. Voor de veilige omgang met gevaarlijke stoffen moeten de diverse voorschriften en normen in acht worden genomen. Om de werkzaamheden in uw bedrijf zo veilig mogelijk uit te kunnen voeren, biedt onze webshop een omvangrijk aanbod aan technische oplossingen en producten uit deze categorie. Een goede omgang met gevaarlijke stoffen is belangrijk voor de bescherming van het milieu, voor de brandveiligheid en voor de bescherming van uw medewerkers tegen schadelijke stoffen.

De juiste omgang met gevaarlijke stoffen voor meer veiligheid op de werkplek
Een juiste omgang met gevaarlijke stoffen betekent dat gevaarlijke stoffen op de werkplek veilig moeten worden opgeslagen. Naast het aspect van de veiligheid staat voor onze klanten ook het aspect van de rendabiliteit hoog in het vaandel. Om een maximale veiligheid en functionaliteit voor mens en bedrijf te garanderen, biedt onze webshop diverse producten voor een veilige opslag van gevaarlijke stoffen volgens de voorschriften. Zo kan een veilig transport van gevaarlijke stoffen in tonnen worden gegarandeerd door vathandeling en vatpompen voor het aftappen van de gevaarlijke stoffen. Bij het werk met giftige of explosieve stoffen bieden speciale zuurkasten met ventilatie of afzuiging een optimale bescherming van de gezondheid. De juiste gevaarlijke stoffen depots spelen eveneens een belangrijke rol. Conform de strenge voorschriften moeten gevaarlijke stoffen, afhankelijk van de gevarenklasse, afzonderlijk worden opgeslagen. Voor de binnenopslag van kleine hoeveelheden kunnen kasten voor gevaarlijke stoffen worden gebruikt. Containers voor gevaarlijke stoffen bieden ook de mogelijkheid buiten grotere hoeveelheden op te slaan. Daarnaast omvat de omgang met gevaarlijke stoffen ook de afvoer van niet meer benodigde gevaarlijke stoffen in speciaal daarvoor bestemde afvoerbakken, alsook de reiniging van apparaten die met gevaarlijke stoffen in aanraking zijn gekomen. Mochten desondanks gevaarlijke stoffen gemorst worden, kunnen geschikte absorptiedoeken worden gebruikt. Hiermee kunnen gevaarlijke stoffen als lak, smeermiddelen en olie veilig worden opgenomen en vervolgens deskundig worden afgevoerd.

Omgang met gevaarlijke stoffen

Magazijninrichting, transport en de juiste omgang met gevaarlijke stoffen – een thema waarmee u dagelijks te maken heeft? Wij ook, want wij breiden ons omvangrijke assortiment voor de opslag van gevaarlijke stoffen continu uit. Alleen de beste producten worden in ons assortiment opgenomen.
Onze productcategorieën
Absorptiedoeken
Inperken, vloeistoffen identificeren, opnemen en afvoeren. Vooral als het een ...
Gevaarlijke stoffen depots
Gevaarlijke stoffen worden in talrijke industriële bedrijven uit diverse ...
Onderdelenreinigers
Onderdelenreinigers en reinigingstafels zijn onmisbaar voor het ontvetten en ...
Opvangbakken
Speciaal voor pallets of voor de opslag van vaten, verrijdbaar of stapelbaar, ...
Vathandeling
Vathandeling – voor eenvoudig en veilig transporteren van zware vaten. Vooral ...
Vatpompen
In het belang van mens en milieu moet voorzichtig en bedachtzaam met gevaarlijke ...
Veiligheidskannen
De naam zegt het al: veiligheidskannen en transportkannen maken een veilig ...
Veiligheidskasten
Werkt u met chemicaliën, giftige vloeistoffen en lakken, met ontvlambare en ...
Producten vergelijken