Markeringen voor gevaarlijke goederen

Borden voor gevaarlijke goederen: de nieuwe uniciteitNog maar een paar jaar geleden was de bebording voor gevaarlijke goederen verwarrend. Er waren nationale kenmerken en verschillende waarschuwingsborden voor het vervoer en de behandeling van gevaarlijke stoffen. Dat is voorbij met de nieuwe borden voor gevaarlijke goederen. Nu is de waarschuwing algemeen begrijpelijk, is het gedrag in de omgang duidelijk en wordt de veiligheid bij het gebruik verhoogd.


Ontdek hier wat u allemaal moet doen om uw onderneming zo veilig mogelijk te maken.

Welke richtlijnen zijn van toepassing op borden voor gevaarlijke goederen?Het Globally Harmonized System (GHS) voor de classificatie en etikettering van chemicaliën heeft een wereldwijd geldige labelset voor het transport, de opslag van gevaarlijke stoffen en de behandeling van gevaarlijke stoffen opgesteld.Dit systeem heeft de indeling van gevaarlijke goederen aanzienlijk vergemakkelijkt, het indelingsproces gestroomlijnd en daarmee ook het bebordingsproces duidelijker gemaakt. Op een veiligheids- en transportcontainer staan bijvoorbeeld geen tegenstrijdige of overbodige borden voor gevaarlijke goederen meer, zoals vroeger het geval was.In principe zijn de voorwaarden voor een veilige aanduiding in gebruik gebleven. Neem daarom bijvoorbeeld de technische regels voor werkplekken ASR A1.3 ’Veiligheids- en gezondheidsmarkering’ en DGUV-informatie 211-041 ’Veiligheids- en gezondheidsmarkering’ in acht.Het is ook de moeite waard om een kijkje te nemen in ons inkoophandboek over de Herkenningsafstanden. In de bijlage worden de afmetingen en posities van de veiligheidsborden en pictogrammen gespecificeerd.Welke borden voor gevaarlijke goederen bestaan er en welke zijn nieuw?De classificatie heeft in totaal 28 gevarenklassen, waarvan 16 betrekking hebben op fysisch-chemische, twee op milieutechnische en tien op gezondheidsaspecten. In totaal zijn er negen verschillende symbolen toegewezen aan deze klassen. Nieuwe borden voor gevaarlijke goederen vormen een aanvulling op de reeds bekende pictogrammen voor milieurisico's en acute toxiciteit, alsmede voor explosie- en brandgevaar:  • Het uitroepteken (GHS07) geldt voor irriterende en schadelijke stoffen

  • De gasfles (GHS04) staat voor gassen onder druk

  • Het gevaar voor de gezondheid (GHS08) staat voor verschillende schadelijke en gezondheidsbedreigende effecten


Waarom zijn borden voor gevaarlijke goederen zo belangrijk?Kasten voor gevaarlijke stoffen, containers en andere transport- en opslagmiddelen die voor bepaalde stoffen moeten worden gebruikt, zijn niet voor niets voorzien van talrijke waarschuwingen: Als hier ondoordachte actie wordt ondernomen, kan dit zeer gevaarlijk worden.Met hun kleurstelling en universele begrijpelijkheid leiden de borden niet alleen tot het naleven van bepaalde veiligheidsmaatregelen door de werknemers, maar bieden ze ook verzekeringsbescherming in geval van nood. Bovendien kunnen bij incidenten onmiddellijk de juiste tegenmaatregelen worden genomen als de stof duidelijk is ingedeeld naar gevaar.Naast de belangrijke borden vindt u natuurlijk ook alle andere producten voor de veilige behandeling van vaten, de behandeling van gevaarlijke stoffen en de veiligheid op het werk. Neem gerust contact met ons op.Deze producten kunnen ook interessant voor u zijn:Kantbeschermhoeken | Afzetbanden | Vloermarkeringen | Persoonsbegeleidingssysteem | Afzetkettingen | Verwijzingssystemen | Lutz vatpompen