Terug

Impressum

Adres
KAISER+KRAFT NV
Jan Emiel Mommaertslaan 20b Bus 2
1831 Diegem
Telefoon: 02 720 61 97
Fax: 02 720 00 16
E-Mail: info@kaiserkraft.be


Managing Director:
Roy Meter, Luc Vermeer


Maatschappelijke zetel:
Diegem

Handelsregister:
HRB 387 069
BTW-nummer: 0414.348.960

Juridische verwijzingen / Auteursrecht
De via de internetsites ter beschikking gestelde informatie wordt voortdurend gecontroleerd en bijgewerkt door KAISER+KRAFT. Hoewel dit zeer zorgvuldig gebeurt, kan het voorkomen dat gegevens inmiddels gewijzigd zijn. De juistheid, volledigheid en actualiteit van de gegevens kunnen niet gegarandeerd worden en aansprakelijkheid daarvoor kan niet aanvaard worden. Hetzelfde geldt ook voor alle andere websites waar via hyperlink naar verwezen wordt. KAISER+KRAFT is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites, waar men door een dergelijke verbinding terecht komt. Voorts behoudt KAISER+KRAFT zich het recht voor, wijzigingen en aanvullingen aan te brengen in de geboden informatie. Inhoud en structuur van de internetsites van KAISER+KRAFT zijn auteursrechtelijk beschermd. Het vermenigvuldigen, verspreiden, openbaar maken, wijzigen, aan derden ter beschikking stellen of het bewerken van alle structuurelementen, met name teksten, gedeeltes van teksten, beeldmateriaal, grafieken, programma's en designelementen is verboden zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van KAISER+KRAFT.