+32 800 12 899 
Particulieren Zakelijke klanten
  Pagina afdrukken

Privacyverklaring voor het gebruik van onze webpagina's

Hier willen wij u informeren over de manier waarop uw persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze webpagina's worden verwerkt. Deze verklaring geldt voor al onze webpagina's en ook voor onze webshops. Hoe uw gegevens in onze webshop en daarnaast onder andere bij bestellingen worden verwerkt, kunt u hier teruglezen.
Bij het eenvoudig bezoeken van onze pagina's
 
U kunt onze webpagina's bezoeken, zonder uw identiteit prijs te geven. Uw browser stuurt alleen automatische informatie aan de server van onze website. Deze informatie wordt in een logbestand opgeslagen. De volgende gegevens worden daarbij zonder uw toedoen verzameld:
 
  • IP-adres van de aanvragende computer,
  • datum en tijd van het bezoek,
  • naam en URL van het opgevraagde bestand, dus de webpagina's die u bij ons bezoekt,
  • website van waaruit u op onze webpagina's komt (referrer-URL),
  • de door u gebruikte browser en eventueel het besturingssysteem van uw computer en de naam van uw accessprovider,
  • bij gebruik van de zoekfunctie op onze webpagina's: de door u ingevoerde zoektermen. 
 
Deze gegevens helpen ons om het gebruik van ons internetaanbod voortdurend te verbeteren. Zij kunnen niet worden herleid naar één persoon. Met het verzamelen en verwerken van deze gegevens maken wij het gebruik van onze website (verbinding) mogelijk en borgen wij het beveiligingssysteem. Daarnaast wordt gezorgd voor stabiliteit en voor het technisch beheer van de netwerkinfrastructuur en wordt de zoekfunctie op onze website geoptimaliseerd. Wij evalueren de informatie uitsluitend voor preventiedoeleinden en voor vervolging als er gegronde aanwijzingen bestaan van ernstig misbruik van onze diensten, of als wij bijvoorbeeld bij een wanbetaling een belang hebben. In alle andere gevallen trekken wij u als persoon niet na.
 
Deze gegevens worden opgeslagen totdat de automatische verwijdering volgt. De gegevens worden gewist wanneer het bovengenoemde doel is achterhaald.
 
Gebruik van het contactformulier
 
U kunt ons via het contactformulier op onze website algemene vragen sturen. In dit geval is een geldig e-mailadres verplicht. Aanvullende persoonlijke gegevens zoals uw naam, adres of telefoonnummer worden niet verzameld, tenzij deze gegevens vrijwillig worden verstrekt. Het verzamelen van deze gegevens heeft als doel te weten wie de verzender is en hoe we deze persoon op de door hem gewenste wijze kunnen beantwoorden (per post, telefoon of e-mail). 
 
Als we op onze webpagina's, bijvoorbeeld in het kader van een enquête of een prijsvraag, het invoeren van persoonlijke gegevens mogelijk maken, geschiedt deze invoer steeds op vrijwillige basis. De verwerking gebeurt alleen naar aanleiding van uw vraag of als u toestemming hebt verleend en om aan uw wensen en eisen te voldoen. Als het om een prijsvraag gaat, wordt steeds een speciale privacyverklaring ter beschikking gesteld.
 
Wanneer en waarvoor gebruikt KAISER+KRAFT "cookies"?
 
Wij gebruiken op verschillende pagina's cookies om het bezoek aan onze website aantrekkelijk vorm te geven en de benutting van verschillende functies mogelijk te maken. Hiervan wordt in een pop-up steeds afzonderlijk melding gemaakt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen. Het merendeel van de cookies die wij gebruiken, wordt aan het einde van de browsersessie weer van de harde schijf verwijderd (de zogenaamde session cookies). Andere cookies blijven op uw computer achter en zo kunnen wij uw computer bij een volgend bezoek herkennen (zogenaamde permanent cookies). Door middel van deze cookies kunnen wij u bijvoorbeeld met uw gebruikersnaam begroeten en ervoor zorgen dat u bij volgende bestellingen niet steeds opnieuw uw wachtwoord hoeft in te voeren of formulieren hoeft in te vullen met uw gegevens.
 
U kunt hier een handleiding voor cookie-instellingen in uw browser vinden. Als u besluit dat er geen cookies op uw computer worden achtergelaten, hebt u nog steeds toegang tot de meeste van onze pagina's. Helaas kunt u onder omstandigheden bepaalde functies of pagina's niet meer gebruiken.
 
Webanalyse
 
Zoals vele andere aanbieders zet KAISER+KRAFT verschillende methodes in om het gebruik van haar websites te analyseren. Hiervoor maken wij gebruik van de diensten van aanbieders als Google, Adobe en WiredMinds. Natuurlijk letten wij daarbij ook op de Duitse en Europese regelgeving inzake privacybescherming.
 

 

Google Analytics
 
Deze website gebruikt Google-Analytics, een webanalyseservice van Google Inc. ("Google"). Voor de evaluatie en marketing van onze website betekent dit een effectief instrument.
 
Wij vinden de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer belangrijk, daarom hebben wij alle mogelijke maatregelen getroffen om de overdracht van persoonsgegevens naar Google effectief te voorkomen:
 
1. U vindt hier een link naar software die het verzamelen van gegevens door Google Analytics voorkomt, de zogenaamde herroepingstool.
 
2. In de trackingcode van Analytics op deze website is een anonieme code ingebed, die ervoor zorgt dat van de verzonden IP-adressen de laatste groep van 8 cijfers wordt doorgestreept en het IP-adres op deze manier anoniem wordt. Google geeft daarmee de garantie dat nergens het volledige IP-adres wordt gebruikt.
 
Als gevolg van de integratie van de herroepingstool wordt het IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie, of met andere landen waarmee binnen de Europese Economische Ruimte een verdrag is gesloten, gekort om het laatste zogenaamde octet. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres overgedragen aan een server van Google in de VS en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en om overige diensten aan de websiteoperator aan te bieden, die te maken hebben met het gebruik van de website en het internet. Een herleiding van gegevens naar uw persoon vindt niet plaats.
 
Google Analytics maakt gebruik van "cookies"; tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen om te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De informatie die door de cookie ten aanzien van uw gebruik van deze website wordt gegenereerd (inclusief het verkorte IP-adres), wordt overgedragen aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw bezoek aan de website te evalueren, voor website-exploitanten rapporten op te stellen over de website-activiteit en om andere diensten te kunnen aanbieden gerelateerd aan de website en het internet. 
 
Google zal deze informatie aan derden overdragen, voor zover dit door de wet wordt vereist of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. 
 
Google zal in geen geval het IP-adres combineren met andere gegevens van Google. 
 
U kunt het gebruik van cookies weigeren door de instellingen van uw browser aan te passen; wij wijzen u er echter op dat in dit geval niet alle functies van deze website tot uw beschikking staan. 
 
U kunt bovendien het verzamelen van gegevens, die zijn gegenereerd door de cookie en gerelateerd aan uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google, voorkomen door het downloaden en installeren van een browser-add-on.
 
Als alternatief voor de browser-add-on, vooral in browsers op mobiele apparaten, kunt u de verzameling van gegevens door Google Analytics ook voorkomen door te klikken op deze link. Er wordt dan een opt-out-cookie geplaatst die voortaan het verzamelen van uw gegevens door het bezoek aan deze website voorkomt. De opt-out cookie is alleen geldig in deze browser en alleen geldig voor onze website en wordt opgeslagen op uw apparaat. Als u de cookies in deze browser wist, moet u de opt-out-cookie opnieuw installeren.
 
Door het gebruik van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de via u verkregen gegevens door Google op de hiervoor beschreven wijze en voor het hiervoor genoemde doel.
 
Klik hier voor de gebruiksvoorwaarden van Google Analytics.
 
wiredminds
 
Op deze website worden voor marketing- en optimalisatiedoeleinden producten en diensten van wiredminds (www.wiredminds.de) gebruikt. Hierbij worden gegevens verzameld, verwerkt en opgeslagen, waarvan gebruikersprofielen worden gemaakt onder een pseudoniem. Waar mogelijk en passend worden deze gebruikersprofielen volledig geanonimiseerd. Hierbij kunnen cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser van de bezoeker en worden gebruikt om de browser van de bezoeker te herkennen. De verzamelde gegevens, die ook persoonsgegevens kunnen bevatten, worden naar wiredminds gestuurd of direct door wiredminds verzameld. wiredminds mag informatie die door bezoeken aan de webpagina's is achtergelaten gebruiken om anonieme gebruikersprofielen te creëren. De verkregen gegevens worden niet gebruikt, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen, om de bezoekers van deze website persoonlijk te identificeren en zij worden niet gecombineerd met persoonlijke gegevens van het pseudoniemprofiel. Voor zover IP-adressen worden verzameld, worden ze onmiddellijk na het verzamelen anoniem gemaakt door het schrappen van het laatste nummerblok. Het verzamelen van gegevens, de verwerking en de opslag ervan kan op elk moment worden herroepen, het treedt onmiddellijk in werking en geldt voor alle toekomstige bezoeken.
 
Om het verzamelen van gegevens door wiredminds tegen te gaan, volg dan de volgende link:
 
De websitetracking door wiredminds uitsluiten
 
Wissen van gegevens
 
Als uw gegevens niet langer voor bovengenoemde doeleinden nodig zijn, met inbegrip van de afrekening, worden deze verwijderd. Houd er rekening mee dat bij elke verwijdering van de gegevens deze voorlopig alleen geblokkeerd worden en daarna met een vertraging permanent worden verwijderd om per ongeluk verwijderen of mogelijk opzettelijke schade te voorkomen. Om technische redenen kunnen de gegevens in back-upbestanden en spiegelingen van diensten worden gedupliceerd. Dergelijke kopieën worden indien nodig ook verwijderd, na een lichte vertraging als gevolg van de techniek.
 
Veiligheid & wetgeving
 
De internetaanbiedingen van KAISER+KRAFT werken met een 128-bit SSL-encryptie. SSL staat voor "Secure Socket Layer" en is een coderingsmethode die maximale veiligheid op het World Wide Web garandeert. De gegevens worden tijdens de overdracht door SSL-certificaten beschermd tegen onbevoegde ingrepen of wijzigingen, zodat derden de gegevens niet kunnen lezen of kunnen downloaden. Elk SSL-certificaat voor een website wordt pas na een doorlichting van het bedrijf toegekend. Net als bij een paspoort of een rijbewijs wordt een SSL-certificaat uitgegeven door een vertrouwde instantie. Zodra de klantgegevens worden ingevoerd en verzonden, wordt de encryptie geactiveerd. Als symbool voor de encryptie ziet u in de onderste balk een slotje. Alle volgende pagina's worden vervolgens onmiddellijk met SSL beveiligd. 
 

 

MOBIEL GEOPTIMALISEERDE WEERGAVE GEWENST?

De KAISER+KRAFT webshop is nu ook beschikbaar in een nieuwe mobiele versie die voor u voortdurend verder wordt ontwikkeld.
De mobiele weergave proberen
Producten vergelijken